345 Parramatta Rd, Leichhardt, Sydney

Take Me Out Tonight #1 – A Flash Tattoo Exhibition